HỖ TRỢ

Tel: (058) 3563.028
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
KCITC

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN THẬT CỦA ATHENA, ICT KHÁNH HÒA

Bước 1: Thực hiện đề tài thực tập đã đăng ký.

Bước 2: Hoàn thành đề tài thực tập được hội đồng hướng dẫn nơi đăng ký thực tập nhận xét hoàn thành tốt trở lên.

Bước 3: Đăng ký tham gia nhóm triển khai dự án ứng dụng công nghệ thông tin do ICT Khánh Hòa và Athena triển khai cho đối tác.

Ghi chú: Sinh viên tham gia nhóm triển khai dự án ứng dụng công nghệ thông tin do ICT Khánh Hòa và Athena triển khai cho đối tácđược học hỏi thêm kinh nghiệm và có những kỹ năng trải nghiệm thực tế, được trả lương tương xứng.

ho tro sinh vien

khai giang php v3

VỊ TRÍ TRUNG TÂM