HỖ TRỢ

Tel: (058) 3563.028
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
KCITC

Giới thiệu và tập huấn sử dụng Trang thông tin điện tử Hội Nông dân thành phố Nha Trang

Sáng 22-5-2015, Hội Nông dân thành phố Nha Trang phối hợp với với Trung tâm CNTT và Truyền thông Khánh Hòa (Sở Thông tin và Truyền thông) tổ chức buổi giới thiệu và tập huấn hướng dẫn sử dụng Trang thông tin điện tử Hội Nông dân thành phố Nha Trang cho toàn thể cán bộ, công chức Hội và các tổ chức Hội trực thuộc.

Trang thông tin điện tử (TTĐT) Hội Nông dân thành phố Nha Trang với địa chỉ hoinongdannhatrang.vn được Trung tâm CNTT và Truyền thông Khánh Hòa hỗ trợ xây dựng và đưa vào hoạt động thử nghiệm từ tháng 4-2015. Việc đưa Trang TTĐT đi vào hoạt động đã tạo một kênh thông tin mới giúp Hội Nông dân thành phố Nha Trang thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, hội viên, nông dân hiểu biết đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giới thiệu các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường... Ngoài ra, Trang TTĐT cũng sẽ giúp Hội thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành; cung cấp các tin tức về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Hội; xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành về thủ tục hành chính phục vụ cán bộ, công chức, hội viên và nông dân trong thành phố.

Tap huan

Hướng dẫn các tổ chức Hội trực thuộc sử dụng Trang TTĐT Hội Nông dân thành phố Nha Trang.

Tại buổi tập huấn, Trung tâm CNTT và Truyền thông đã hướng dẫn sử dụng các chức năng trên Trang TTĐT của Hội, đặc biệt là chức năng cập nhật tin, bài. Thông qua buổi tập huấn, cán bộ, công chức Hội và các tổ chức Hội trực thuộc nắm rõ các chức năng đảm bảo vận hành Trang TTĐT Hội đạt hiệu quả cao.

Trung tâm CNTT và Truyền thông Khánh Hòa

ho tro sinh vien

khai giang php v3

VỊ TRÍ TRUNG TÂM