HỖ TRỢ

Tel: (058) 3563.028
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
KCITC

Quy định đảm bảo an toàn thông tin số trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh

Ngày 24/12/2015 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND quy định đảm bảo an toàn thông tin số trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Quy định áp dụng cho đối tượng là cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước, cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc vận hành, khai thác các hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống thông tin tại cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, giảm thiểu các nguy cơ gây sự cố mất an toàn thông tin.

Theo đó, công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin phải được xem là nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo thành công trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành, tác nghiệp của các cơ quan, đơn vị.

Một trong các nội dung chính của quy định là quy định quản lý hệ thống thông tin đảm bảo an toàn thông tin số. Trong đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải trang bị đầy đủ kiến thực bảo mật cơ bản cho người sử dụng trước khi cho phép truy cập và sử dụng hệ thống thông tin; triển khai các biện pháp phòng, chống phần mềm có hại cho những thành phần quan trọng của hệ thống và tại các máy trạm; đồng thời, thường xuyên cập nhật cơ chế phòng, chống phần mềm có hại phù hợp với quy trình và chính sách quản lý cấu hình hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị…

Trung tâm CNTT và Truyền thông Khánh Hòa

ho tro sinh vien

khai giang php v3

VỊ TRÍ TRUNG TÂM